İlk Kuantum Radar Prototip Aşamasına Getirildi

Avusturya Bilim ve Teknoloji Enstitüsü bilim insanları, dünyanın birinci kuantum radarı için dolaşan mikrodalgalardan yararlandı. Aygıt, etrafındaki objeleri algılamak için bir ölçü foton kullanıyor ve çok az ölçüde elektromanyetik radyasyon yayıyor. Böylelikle art plan gürültüsündeki imzasını kamufle ediyor ve algılanmasını zorlaştırıyor.

Özünde aygıt, Einstein’ın uzaktan ürkütücü aksiyon olarak kabul ettiği bir fenomen olan Kuantum Dolaşıklığı prensibi üzerinde çalışıyor. Kuantum dolaşıklığı prensibi, birbirinden bağımsız olan iki objenin birbiri ile irtibatta olması durumu olarak açıklanıyor.

Bilim insanları, kuantum radar oluşturmak maksadıyla Josephson parametrik dönüştürücü ismi verilen harika iletken bir aygıt kullanarak dolaşmış mikrodalga foton çiftleri (düşük güçlü fotonlar) ürettiler. Birinci foton (sinyal fotonu) ise algılanması ve yansıması için dinlenmesi gereken objeye yönlendirildi. İkinci foton (rölanti foton) sinyal fotonun yansımasını engellerken, özgün fotonun ne kadar ileri gittiğini ve münasebetiyle olay objesinin pozisyonunu ortaya çıkarıyor.

Bu çalışma, küçük bir odada 1 metre içerisinde bulunan objelerin yalnızca bir ölçü foton ile algılanmasını sağlamış. Bunun klâsik radarlar içinse olanaksız olduğunun altı çiziliyor. Sebebi ise güçlü elektromanyetik radyasyonun yayıcıların çalışması gerekliliği. Kuantum radarlar düşük emisyon ihtiyaçlarının ötesinde, küçük bir odanın mikrodalga art plan ışınımında gizlenebilme avantajına sahipler. Bu nedenle radarları avlayan öteki aygıtlar tarafından tespit edilemiyorlar.

Cihazın invazif olmayan tabiatı nedeniyle, biyomedikal ve güvenlik uygulamalarında potansiyel kuantum radar kullanımlarına bakılıyor.

Başa dön tuşu