Red Hat, 2030’a Kadar Net-Sıfır Operasyonel Sera Gazı Emisyonu Hedefini Duyurdu

Açık kaynak tahlillerinde dünya önderi Red Çizgi, global iklim krizinden dolayı 2030’a kadar net-sıfır operasyonel sera gazı emisyonu (GHG) amacını duyurdu.

2030 operasyonel net-sıfır maksadı kapsamında Red Sınır global ısınmayı sanayi öncesi düzeylerin 1,5 santigrat derece üzerinde sınırlamak için bilimsel çalışmalarla uyumlu bir yol izliyor. Ayrıyeten kapsam 1 ve 2 emisyonları ve Red Hat’in üçüncü tarafla ortak yerleştirilmiş data merkezlerinin elektrik tüketimiyle kontaklı kapsam 3 emisyonları da bu sürece dahil ediyor. Şirket, 2019’u referans olarak belirleyen bir emisyon hesaplaması yapmak için titiz bir çalışmadan geçti.

Red Sınır Lideri ve CEO’su Matt Hicks, mevzuyla ilgili şunları söylüyor: “Açık hibrit stratejimiz üzerine kurulan ve IBM’in genel iklim maksatlarıyla uyumlu olan kapsamlı bir yol haritası oluşturarak etraf üzerinde yarattığımız etkiyi azaltacağız ve gezegenimizi gelecek kuşaklar için koruyacağız. Hepimiz karbon ayak izimizi azaltmada bir rol oynuyoruz. Oluşturduğumuz bu yol haritası da Red Sınır olarak üzerimize düşeni yaptığımız pek çok yoldan yalnızca biri.”

Net-sıfır maksadını 2030’da yahut daha erken bir yılda tamamlamak için Red Çizgi aşağıdakileri yapacak:

  • Operasyonel GHG emisyonlarını 2025’e kadar 2019’a kıyasla yüzde 65 azaltacak.
  • Enerji verimlilik çalışmalarına ve yenilenebilir güç tedarikine öncelik verecek. Bu kapsamda harcanan güçte yenilenebilir elektriğin oranının 2025’e kadar yüzde 75, 2030’a kadar da yüzde 90 olması hedefleniyor. Red Sınır, en çok güç tüketen tesislerin tam operasyon çalışmasını desteklemek için yenilenebilir güç kontratlarını genişletmeyi ve tüketimi azaltmak için şirketin gayrimenkul portföyü genelinde sürdürülebilir tasarım standartlarını uygulamayı planlıyor.

Tedarik zincirindeki sağlayıcıların iyileştirmelerinin devam etmesini desteklemek için Red Çizgi aşağıdakileri yapacak:

  • 2027 yılına kadar tedarikçilerinin ⅔’ünü (harcamaya göre) dahil edecek ve onlardan kendi etraf idare sistemlerini kurmalarını ve sürdürmelerini ve sera gazı emisyonlarını azaltmak için amaçlar belirlemesini isteyip istemediğini soracak.
  • Müşterilerinin, iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve öbür paydaşlarının iklim maksatlarını gerçekleştirmesini ve emisyonlarını güzelleştirmesini desteklediği için açık kaynak yazılımlara, standartlaştırma projelerine ve CNCF Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu gibi topluluklara yatırım yapacak.
  • Yazılım güç tüketimini ölçen bir metodoloji geliştirecek ve tüketimi azaltma maksatlarını güzelleştirecek.

Red Sınır, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği sağlamak için sera gazı emisyonlarını azaltma seyahatini şirketin yıllık Topluluk ve Toplumsal Sorumluluk (CSR) raporu ve şirket web sitesi aracılığıyla belgeleyecek ve kamuya açıklayacak. Red Hat’in 2019-2021 ortasındaki GHG emisyon verisi, şirketin 2021 CSR raporunda bulunuyor. Bu gayeler IBM’in 2030’a kadar net sıfır sera gaz emisyonu hedefiyle de uyuşuyor.

Başa dön tuşu